Loading…
Tilbage

AuthorityName


Tekstfelt, som erklærer navnet på en myndighed som for eksempel kommune, amt og sogn. Enhver myndighed hører til en specifik myndighedskode.

Filer og referencer

Titel Type
CPR_AuthorityName.xsd text/xml