Loading…
Tilbage

ProduktStruktur


17-07-2006 19:19:09
Resultatet af anvendelse af hele eller dele af produktionsapparatet. Primærproduktion og forarbejdede landbrugs- og fiskeriprodukter og blandinger heraf. Produkt kan også være viden og ydelser. Incl. alle specifikationer - f.eks. kvalitet, fangststeder

Filer og referencer

Titel Type
KUNDE_ProduktStruktur.xsd text/xml