Loading…
Tilbage

Høring om overgang til UNSPSC 19.05.01


23-05-2017 09:29:12

Interessenter har indtil 9. juni til at gøre indsigelser mod nedenstående forslag. Dette sker ved at sende en mail til Ole Madsen email: olema(at)digst.dk

cc mapar(at)digst.dk og cc support(at)nemhandel.dk

Forslag til udmelding om UNSPSC:

  • UNSPSC 7.04.01 skal bruges i kataloger og fakturaer frem til 15.03.2018
  • UNSPSC 7.04.01 må ikke længere bruges i kataloger eller fakturaer fra 15.03.2018
  • UNSPSC 19.05.01 må bruges fra 01.08.2017 (her skal man så i overgangsperioden angive både (UNSPSC 7.04.01 og UNSPSC 19.05.01) – bemærk, at dette kun understøttes i OIOUBL formatet, så benyttes andre formater skal man fortsætte med UNSPSC 7.04.01 til 15.03.2018
  • UNSPSC 19.05.01 skal bruges fra 15.03.2018
Profilbillede

cbc:CommodityCode/@listAgencyID?

Peter Lykkegaard

Jeg går ud fra at det stadig er listAgencyID = 113?
cbc:CommodityCode/@listAgencyID

/Peter

Hej Peter

En eventuel UNSPSC kode skal angives under ItemClassificationCode (CommodityCode kan benyttes til varetypekoder)

Og ja, angives listAgencyID under ItemClassificationCode skal den fortsat være "113"

 

Venlig hilsen

Charlotte Skovhus

For NemHandel/ERST

Profilbillede

Efter høring foreslås følgende udmelding:

Ole Madsen

Udmelding om ibrugtagning af ny UNSPSC:

  • UNSPSC 7.04.01 skal bruges i kataloger og fakturaer frem til 30.06.2018
  • UNSPSC 7.04.01 må ikke længere bruges i kataloger eller fakturaer fra 01.07.2018 
  • UNSPSC 19.05.01 skal bruges fra 01.07.2018
  • UNSPSC 19.05.01 må efter gensidig aftale bruges fra 01.01.2018  (sælger og køber kan i overgangsperioden 01.01.2018-30.06.2018 aftale, hvornår skiftet fra UNSPSC 7.04.01 til UNSPSC 19.05.01 sker).
  • UNSPSC 19.05.01 skal bruges fra 01.07.2018

 

Profilbillede

Konverteringstabel?

Lars Hessellund Laursen

Findes der en konverteringstabel mellem UNSPSC 7.04.01 og UNSPSC 19.05.01? Og hvor kan jeg finde den?

Profilbillede

Link til UNSPSC 19.05.01

Henrik Høyer

http://www.gs1.dk/gs1-standarder/klassifikation/ny-unspsc-version-i-hoering/unspsc-version-19-dansk-oversaettelse/

Jeg skal høre mht. korrekt angivelse af listVersionID i OIOUBL.

Skal det angivet som:

a) 19.0501

b) 19.05.01

c) begge ovenstående kan bruges

 

På forhånd tak

Ivan Willer

Hvor har du set 19.0501 formatet? Alle steder jeg kender bruges 19.05.01

Hej Ivan

Valideringen er ikke ændret - kun teksten. 

Der tjekkes således fortsat kun på listID="UNSPSC", og hvis den er andet gives en warning på, at der skal benyttes en valid UNSPSC 19.0501 kode. 

Der valideres således ikke på versionen (dvs. svar c :-) ), og der valideres heller selve UNSPSC koden. 

Venlig hilse

Charlotte Skovhus

For NemHandel/ERST

Vi bruger 19.0501

den gamle havde samme format 7.0401, så det gør vi også med den nye.

giver ikke fejl i valideringen

bent

Tak for alle svarene.

@Charlotte - tak for info, godt at vide, at begge muligheder kan benyttes.

Mvh

Ivan