Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

OIOIDWS.Java (SOAP)


På denne side findes en referenceimplementering i Java, som ved brug af Apache CXF frameworket demonstrerer integration til NemLog-in's Security Token Service.

Referenceimplementeringen består af to dele:

  • En Web Service Provider (WSP), som udstiller en web service, der kun kan tilgås med et security token udstedt af NemLog-in's STS.
  • En Web Service Consumer (WSC), som interagerer med NemLog-in's STS for at få udstedt et token, der herefter benyttes til at kalde WSP'en.

Leverancen indeholder kørende eksempler, der på forhånd er konfigureret mod NemLog-in's STS, således at en
udvikler uden yderligere afhængigheder kan afvikle eksemplerne lokalt.

Referenceimplementeringen dækker en række forskellige scenarier svarende til forskellige Security Token Services hos NemLog-in:

  • Boostrap token case (en web service klient, som requester et token på baggrund af et bootstrap token udstedt af NemLog-in's IdP)
  • Signature Case (en web service klient, som requester token på baggrund af en bruger signatur med et MOCES certifikat)
  • Systembrugerscenariet (en web service klient, som requester token på vegne af sig selv med et FOCES certifikat)

For alle scenarier sker kald fra Web Service Consumer (WSC) til Web Service Provider (WSP) med Liberty Basic SOAP Binding.

For detaljer henvises til dokumentationen i /doc folderen.

 

Opdatering per 23-01-2017:
NemLog-in STS accepterer ikke brug af HTTP chunking i produktion, og derfor er referenceimplementeringen opdateret til at slå dette fra i klienten.

 

Opdatering per 26-04-2017:

  • WSP'en sikrer nu, at Framework headeren altid tilføjes på udgående SOAP Faults.
  • WSP'en viser, hvordan man kan mappe exceptions i forretningskoden til korrekt signede SOAPFaults. 
  • WSC'en har et eksempelkald, hvor den trigger en SOAPFault, så man kan se at SOAPFaulten signeres korrekt.
  • Dokumentationen er opdateret, så den nævner de .NET interoperabilitets workarounds, der er nødvendige til CXF kodebasen, for at CXF og .NET kan kommunikere.

 

 

Filer og referencer

Titel Type
IDWS-JAVA-SOAP-23-01-2017.zip application/octet-stream
IDWS-JAVA-SOAP-26-04-2017.zip application/octet-stream