Loading…
Tilbage

BS 374 - Anmeldelse af krav vedrørende boligydelses-/boligsikringslån i forbindelse med dødsfald


Strukturen indeholder blanket BS 374 - Anmeldelse af krav vedrørende boligydelses-/boligsikringslån i forbindelse med dødsfald. Blanketten indgår i KL's blanketsamling. Nyt i denne version: KLE-nummer er udskiftet.

Nyt i denne version: BoligNummerIdentifikator erstatte med BoligIdentifikator

Filer og referencer

Titel Type
BoligstoetteBlanketBS374Struktur.xsd text/xml
BoligstoetteBlanketBS374Struktur.xsd.meta.xml text/xml