Loading…
Tilbage

FESD Navn- og adressemodel (1.0)


09-08-2010 13:26:59

Formålet med Navn- og adressemodellen, der altså er en delmængde af FESD-standardens kernefunktion, er at beskrive de kontakt- og lokationsinformationer, der er nødvendige for, at et FESD-system kan varetage:

  • Håndtering af stedrelaterede sagstyper; for eksempel miljø-, ejendoms- og matrikelsager.
  • Håndtering af sagstyper hvor en person, en organisation eller en virksomhed er sagens hovedemne.
  • Håndtering af kontaktinformationer for sagsparter.

Desuden skal Navn- og adressemodellen give grundlaget for maskinel kommunikation med eksterne registre, der indeholder de ovennævnte data, fx CPR-, CVR- og BBR-registrene, hvilket er specificeret som en forudsætning for FESD-standardiseringsarbejdet.

Filer og referencer

Titel Type
FESD Navn- og adressemodel v. 1.0 Ekstern reference