Loading…
Tilbage

FAQ: NemHandelsRegistret (NHR)


24-11-2016 15:28:17

I denne resource opsamles typiske spørgsmål og svar der drejer sig om NemHandelsRegistret (NHR).

Opdateret november 2016.

1: Kan jeg registrere andre profiler og dokumenttyper?
NemHandel understøtter alle profiler og dokumenttyper i OIOUBL og OIOXML Elektronisk Regning.

Andre profiler og dokumenttyper understøttes ikke, det kunne f.eks. være branchespecifikke profiler. I dette tilfælde kan man vælge at sætte sit eget register op eller lave en aftale med Digitaliseringsstyrelsen om support og drift af andre profiler.

2: Er der krav til navngivning af registreringer i NHR?

Ja, som varslet i "Ændrede krav til obligatoriske data i NemHandelsRegistret pr. 01.01.2016", skal alle registreringer i NHR påføres med navn og CVR-nummer for den enhed som aktivt benytter modtager-nummeret (EAN/GLN, CVR-nummer eller andet).

For at ensrette navngivningen i NHR, har Digitaliseringsstyrelsen og NemHandel Support udgivet "Guide til navngivning af modtagere i NemHandelsRegistret (NHR)".