Loading…
Tilbage

Resultatkontrakter bør understøtte Det Digitale Danmarks lange hale


10-06-2009 10:00:01

For at få en god debat på digitaliser.dk vil jeg lægge relevante uddrag af mine blogpost på version2 ind i grupperne her på Digitaliser.dk.

For at visionerne om Det Digitale Danmark skal nås, er det nødvendigt, at digitaliseringen når helt ud til enden af det Digitale Danmarks lange hale og der ikke kun fokuseres på den store volumen. De snævre hjemmesider skal også kunne udnytte offentlig fællesviden uden tekniske- og afgifts-barriere. Det kræver, at den lange hale tænkes ind i resultatkontrakter.

Kort om den lange hale
Chris Andersen (https://theecommmanager.com/what-happened-long-tail/) har introduceret begrebet ”the long tail”, der refererer til det økonomiske fænomen, hvor produkter der kun er af interesse for en mindre målgruppe og derved resultere i lav efterspørgsel og lav salgsvolumen samlet kan resultere i et stort aggregeret marked.

Den store samling af mindre markeder kan væsentligt overstige de mere traditionelle markeder, som de fleste populære produkter med høj salgsvolumen kan genere.

The long tail drejer sig om, at det er den samlede styrke af de små hjemmesider, der udgør størstedelen af internettets indhold.

Dette i modsætning til 90’ernes opfattelse af internettet, som et sted for offentliggørelse ikke deltagelse, hvor størrelse havde betydning og internettet i højere grad blev domineret af førende hjemmesider.

En web 2.0 applikation skal derfor ikke kun fokusere på hovedet, men skal strække sig ud til hele halen.

Long Tail drejer sig om de situationer, hvor der er større muligheder i at fokuserer på masser af niche-markeder end en niche i et masse-marked

Offentlig fællesviden
En af visionerne med OIOREST er ønsket om at gøre den store mængde af f.eks. relationel databaseinformation, XML-dokumenter og andet tilgængelig på internettet, så de kan behandles af maskiner.

Visionen er, at når alle offentlige data udstilles via dataservices, kan alle offentlige data betragtes som en fælles database tilgængelig via internettet.

For at visionerne om Det Digitale Danmark skal nås, er det nødvendigt, at digitaliseringen når helt ud til enden af det Det Digitale Danmarks lange hale og der ikke kun fokuseres på den store volumen. De snævre hjemmesider skal også kunne udnytte offentlig fællesviden uden tekniske- og afgifts-barriere.

OIOREST–projektet adressere de tekniske-barriere og afgiftsproblematikken er fint beskrevet af Rene Løhde og mit eget bidrag om løst koblede afgifter.

Men hvordan får vi de offentlige chefer til at bruge ressourcer på at udstille deres data. Den sædvanlige business case med at de kan spare penge på administration, holder ikke. De har kun ekstra udgifter. Besparelsen eller fortjenesten ligger i hele Det Digitale Danmarks lange hale, men hvem repræsenterer dem? Hvor er pressionsgrupperne, der kan få frigivet de offentlige data?

Frigivelse af fællesviden skal indgå i resultatkontrakt
Jeg er overbevist om, at det kræver en gulerod i form af prestige eller økonomi, før den offentlige chef vil prioritere den lange hale, men det burde være oplagt.

Det danske samfund vil opnå store fordele, når offentlig fællesviden er tilgængelig som services, der kan mashup’es med andre dataservices. Det er nødvendigt at lægge pres på politikerne, for at sikre at frigivelse af fællesviden indgår i myndighedens resultatkontrakt.

I de fleste resultatkontrakter er der missioner i stil med ”Vi opsamler, kvalificere, formidler og implementere viden om … i samarbejde med eksterne parter” (Eksemplet er fra socialstyrelsens resultatkontrakt), men når man læser videre i resultatkontrakterne fokuseres udelukkende på hovedet, altså den store volumen og overhovedet ikke på den lange hale.

Alle har en rolle at spille
Offentlige myndigheder skal forstå at de alle (også dem med specialiseret data) har en rolle at spille for at visionerne for Digitaliseringsstrategien skal opnås.

Hvis det kun er de store dataudbydere, der udbyder deres data, vil den offentlige fællesviden være mangelfuld. Det vil især have konsekvenser for internet-hjemmesider med mindre volumen typisk rettet mod et snævert segment. Men da det netop er disse, der udgør størstedelen af internettet i dag, vil hele grobunden mangle relevant data

Dette uddrag er fra Hvem repræsenterer Det Digitale Danmarks lange hale?