Loading…
Tilbage

Høring om EURO og IBAN


13-09-2016 11:57:48

Det har i mange år været mulig i OIOUBL at lave betaling I EURO og angive IBAN. Dette kan man gøre ved at bruge Betalingsmåde 31.
Det er muligt både at angive udenlandske og indenlandske IBAN numre.

Der er kommet et forslag om også at lave en IBAN betaling med betalingsmåde 42.
Høringen går ud på om det er nok at have IBAN på betalingsmåde 31. Eller der er et generelt ønske om at få en ny OIOUBL Schematron 1.8.1, hvor det er muligt at lave IBAN med betalingsmåde 42.


Alle der er interesseret i en IBAN betalingsmåde 42 og/eller 49 bedes sende en mail til olema@digst.dk med cc til mapar@digst.dk

Vedhæftet er en zip-fil indeholdende:

Et oplæg til FAQ om IBAN og Eurobetaling.
1.    Et betalingsmåde 31 eksempel med dansk IBAN (virker i dag)
2.    Et betalingsmåde 42 eksempel med dansk IBAN (virker ikke i dag)
3.    Et betalingsmåde 42 eksempel med dansk IBAN og RF (virker ikke i dag).
4.    Et betalingsmåde 49 eksempel med dansk IBAN (virker ikke i dag)
5.    Et betalingsmåde 49 eksempel med dansk IBAN og RF (virker ikke i dag).


Spørgsmålet er om også eksempel 2-5 skal kunne virke fra fx 15. marts 2017 (alternativ dato må gerne foreslås)

Høring varer i 14 dage - indtil 27. september 2016

Filer og referencer

Titel Type
EUROogIBANvers2.zip application/octet-stream
Profilbillede

EURO og IBAN

Ole Madsen

Digitaliseringsstyrelsen planlægger at opdatere OIOUBL, som angivet i oplæg.

 

Opdateringen vil være en del af release 15. september 2017.

Profilbillede

Begrundet ønske om indførelse af betalingsmåde 42 med dansk IBAN

Klaus Kolmos Petersen

Navision Stat modtager alle fakturaer, der skal betales som OIOUBL fakturaer. Navision Stat anvender de angivne oplysninger i PaymentMeansCode og PaymentChannelCode til at fastslå betalingens type for dermed at udvælge den bankbetalingsmetode, der skal angives i betalingsinstruksen til banken samt til at lægge de modtagne data om betalingsadresse mv. (Kontonr, BankID, Instruks mv.) korrekt tilrette i betalingsinstruksen.

For at vedligeholdelsen af de systemer, som skal varetage anvendelsen af OIOUBL Paymentmeans (ikke blot Navision Stat, men også alle andre modtagersystemer, som skal konvertere oplysningerne til bankbetalings­instrukser) kan gennemføres så konsekvent som muligt, er det vigtigt, at nye måder at udføre betalinger på følges op i OIOUBL med tilsvarende nye logiske måder at angive disse betalingsmåder på.

Navision Stat udviklingsenheden mener, at det er nødvendigt med en ny måde i PaymenMeans, hvormed man skal angive Indenlandsk IBAN kontooverførsel i OIOUBL for på logisk måde at kunne udlede de data, der skal benyttes til at opbygge den rette indlandske betalingsinstruks og tilsvarende for at kunne udvikle de systemer, der skal anvende dataene. Den af Digitaliseringsstyrelsen angivne model, for angivelse af indenlandske IBAN betalinger, mener vi er nødvendig for at sikre dette.

Derfor ønsker Navision Stat udviklingsenheden, at Digitaliseringsstyrelsens forslag implementeres i OIOUBL, jf. høringsmaterialet oplæg.