Loading…
Tilbage

Unikke Identifikatorer til digitale objekter (standard)


25-09-2009 11:28:42

Denne standard er udarbejdet af arbejdsgruppen vedrørende unikke identifikatorer til digitale objekter og godkendt på Datastandardiseringskomitéens møde d. 6 december 2006.

Standarden anbefaler en universel, unik og vedvarende identifikation af digitale objekter.

Et digitalt objekt er her information i form af talkoder. Det kan være digitale tekster, billeder, lyd, information, datafiler (fx XML-filer) etc. Herunder hører digitale repræsentationer af fysiske objekter, fx personer eller geografiske steder. En identifikator er en sekvens af tegn, der muliggør identificering.
Flere muligheder for præsentation af identifikatorer er vurderet, og valget er faldet på URN (Uniform Ressource Names). URN er har som formål at virke som lokations-uafhængige identifikatorer af objekter.
Der er allerede forskellige identifikatorsystemer i brug til forskellige typer af objekter (fx til digitale bøger), men der er ikke tradition for brug af fælles systemer for alle typer af digitale objekter. For de tilfælde hvor der ikke allerede anvendes et fælles system, anbefales brugen af Universal Unique IDentifier (UUID).

Filer og referencer

Titel Type
UID-standard_endelig.pdf pdf