Loading…
Tilbage

ArvingErklaeringKode


20-06-2016 12:04:08

Entydig angivelse af at ansøger levede i formuefællesskab med afdøde. Valgmulighed: 1 - Privat skifte af fællesboet er afsluttet; 2 - Jeg/vi giver afkald på skifte af fællesboet (gælder kun, hvis den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo); 3 - Jeg/vi giver samtykke til, at ovennævnte kan indgå nyt ægteskab, selv om fællesboet endnu ikke er skiftet; 4: bobestyrerbehandling eller offentligt skifte er påbegyndt.

Nyt i denne version: Kode 4.

Filer og referencer

Titel Type
ArvingErklaeringKode.xsd.meta.xml text/xml
ArvingErklaeringKode.xsd text/xml