Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

KO 534_000 - Ansøgning om hjælp til forsørgelse


Strukturen indeholder blanket KO 534 - Ansøgning om hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Nyt i denne version: IndtaegtForsoergelseshjaelpStruktur 1.2.0. SeparationIndikator fjernet. MaritalStatusCode udskiftet med CivilstandSamlivsforholdKode