Loading…
Tilbage

FAQ: Hvordan fornyes et Foces2 funktionscertifikat?


De første Foces2 certifikater blev udstedt maj 2013, og med en gyldighed på 3 år ser vi nu i maj 2016 de første certifikatudløb.

I vedlagte dokument findes en kort vejledning vedr. fornyelse/genudstedelse af et Foces2 certifikat.

2017.05.09: Filen Certifikat-genbestilling FOCES2.pdf er opdateret.

Mvh.

NemHandel Support

Filer og referencer

Titel Type
Certifikat-genbestilling FOCES2.pdf pdf