Loading…
Tilbage

AB 401 - Ansøgning om/bevilling af tilskud til mentorfunktion


Strukturen indeholder blanket AB 401 - Ansøgning om/bevilling af tilskud til mentorfunktion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81 eller efter integrationslovens § 23d. Blanketten indgår i KL’s blanketsamling.

Nyt i denne version: MentorfunktionPersonIndikator fjernet. MentorStruktur ændret fra maxOccurs="unbounded" til maxOccurs="1"

Filer og referencer

Titel Type
LoentilskudBlanketAB401Struktur.xsd.meta.xml text/xml
LoentilskudBlanketAB401Struktur.xsd text/xml