Loading…
Tilbage

HouseNumberGetByIdOutputStructure


05-05-2015 13:47:49
This structure is designed to deliver the output when getting a house number by id. The structure consists of two parts, a structure describing the delivered house number and a structure describing the status of the method call. Strukturen benyttes til at levere svar tilbage ved hentning af et husnummer ved angivelse af et id. Strukturen består af to dele, en struktur som beskriver det leverede husnummer, og en struktur som beskriver status for det udførte metodekald.

Filer og referencer

Titel Type
HouseNumberGetByIdOutputStructure.xsd.meta.xml text/xml
HouseNumberGetByIdOutputStructure.xsd text/xml