Loading…
Tilbage

HouseNumberDeleteOutputStructure


05-05-2015 13:47:49
This structure is used to deliver the response when deleting a house number. The structure consists of a structure describing the status of the method call. Strukturen benyttes til at levere svar tilbage ved sletning af et husnummer Strukturen består af en struktur som beskriver status for det udførte metodekald.

Filer og referencer

Titel Type
HouseNumberDeleteOutputStructure.xsd.meta.xml text/xml
HouseNumberDeleteOutputStructure.xsd text/xml