Loading…
Tilbage

Grunddata modeltjekker


20-04-2015 14:19:39

ß-versionen af grunddata-model-tjekkeren er nu tilgængelig!

Når man laver datamodeller som skal optages i grunddatamodellen, skal man være opmærksom på Modelregler for grunddata.

At teste overholdelsen af reglerne kan være tidskrævende og omstændeligt. Derfor arbejder modelsekretariatet under Grunddata-sekretariatet på en Modeltjekker, som kan automatisere testen af nogle af reglerne.

Denne tjekker er nu tilgængelig i en ß-version, hvor en lille håndfuld tjeks indtil videre er implementerede: http://data.gov.dk/modeltjekker

Inden for de nærmeste uger vil alle maskinunderstøttede tjeks være tilgængelige.

Tjekkeren indeholder en kortfattet anvendelsesbeskrivelse - yderligere spørgsmål og kommentarerer må meget gerne placeres på denne side.