Loading…
Tilbage

Trin-for-trin guides


09-04-2015 15:45:38

Nedenfor gives korte trin-for-trin opskrifter på, hvorledes forskellige behov relateret til adgangsstyring og brugeradministration kan håndteres.

Øvrige ressourcer i gruppen går i dybden med de enkelte trin, så fokus er her på at formidle et overblik.

B1: Udstilling af en ajourføringsservice 

Trin:

 1. Myndighed og it-leverandør tilsluttes NemLog-in.
 2. Web service udvikles med tokenbaseret adgangskontrol.
 3. Web service oprettes i NemLog-in’s administrationsmodul med angivelse af certifikat og roller.
 4. Myndighed godkender anmodninger om adgange til web service fra systembrugere.

B2: Kald af en ajourføringsservice 

Trin:

 1. Myndighed og it-leverandør tilsluttes NemLog-in.
 2. Klient udvikles, så den kan forespørge NemLog-in’s STS om tokens via WS-Trust protokollen, og så den kan medsende tokens i web service kald.
 3. Klient (systembruger) oprettes i NemLog-in’s administrationsmodul.
 4. Der oprettes en anmodning i NemLog-in om adgang til at kalde den ønskede ajourføringsservice. Efter denne er godkendt, vil NemLog-in STS kunne udstede de nødvendige tokens for adgang til servicen.

B3: Administration af kommunale brugeres adgange og føderering af deres log-in til en web applikation

Trin:

 1. It-leverandøren indgår en tilslutningsaftale med KOMBIT.
 2. Applikationen tilsluttes KOMBIT’s fælleskommunale infrastruktur som et brugervendt system.
 3. Applikationen integreres med KOMBIT’s Context Handler via SAML 2 protokollen.
 4. I KOMBIT’s Administrationsmodul defineres applikationens roller og dataafgrænsninger. 
 5. Herefter kan kommuner tildele applikationens roller til deres medarbejdere, og de vil kunne få adgang til applikationen via et token udstedt af Context Handler.


B4: Administration og føderering af brugere i en statslig myndighed 

Her kan være flere muligheder. Nedenfor beskrives trinene i en model, hvor brugerne oprettes i myndighedens lokale brugerkatalog (fx AD) og log-in fødereres til applikationen med single sign-on:

 1. Der etableres en SAML-baseret Identity Provider i myndighedens infrastruktur, som er integreret med det lokale brugerkatalog.
 2. Den brugervendte applikation udvikles med understøttelse af fødereret log-in via SAML 2 protokollen.
 3. Applikationen konfigureres til at truste tokens udstedt af myndighedens IdP.
 4. Format og indhold af udvekslede tokens aftales – herunder behov for særlige roller, der kan medsendes for de forskellige typer af medarbejderadgang. 
 5. Myndighedens Identity Provider konfigureres til at danne de ønskede tokens – fx ved mapning af grupper i det lokale brugerkatalog til udgående roller i tokens.

B5:  Behov for decentral / delegeret brugeradministration for brugere i private virksomheder

Herunder beskrives en løsningsmodel, hvor brugeradministration sker i NemLog-in’s brugeradministrationsløsning:

 1. Myndighed og it-leverandør tilsluttes NemLog-in.
 2. Applikation udvikles med tokenbaseret adgangskontrol ved integration med NemLog-in’s Web SSO komponent (via SAML 2 protokollen).
 3. Applikationens roller defineres i NemLog-in’s administrationsmodul.
 4. Brugeradministratorer i virksomheder kan herefter tildele deres medarbejdere de definerede roller. Herefter vil NemLog-in kunne udstede adgangsgivende tokens til applikationen.


B6:  Behov for single sign-on for brugere på tværs af klienter /brugerflader

Dette behov opnås ved at uddelegere log-in til eksterne Identity Providere, som dækker de ønskede brugertyper som fx.:

 • NemLog-in IdP for borgere eller virksomhedsbrugere, som logger på med NemID eller medarbejdercertifikat (se B5).
 • KOMBIT Context Handler for brugere, der er medarbejdere i kommuner (se B3).
 • Lokale Identity Providers for statslige myndigheder (se B4).


B7:  Behov for signering af dokumenter i klient

Dette behov kan dækkes af NemLog-in’s signeringstjeneste for brugere med et privat NemID eller OCES medarbejdersignatur:

 • Myndighed og it-leverandør tilsluttes NemLog-in.
 • Applikation integreres med NemLog-in’s signeringstjeneste, således at NemLog-in kan varetage signering, signaturvalidering og arkivering af signaturbevis.


B8:  Udstilling af data via Datafordeleren

(skal udarbejdes)