Loading…
Tilbage

Sikkerhedsmodel for Grunddata


06-03-2015 12:15:56

Dette dokument har til formål at adressere behovet for en tværgående sikkerhedsmodel i Grunddataprogrammet, som understøtter single sign-on og effektiv brugeradministration. Formålet er at sikre en hensigtsmæssig understøttelse af tværgående processer, hvor en bruger eksempelvis arbejder på flere underliggende grunddataregistre samtidig. Hvert register samt Datafordeleren har hidtil opereret med hver deres sikkerhedsmodel, som isoleret set fungerer fint, men som på sigt ikke er en skalérbar model og i værste fald kan resultere i en ressourcekrævende brugeradministration.

Filer og referencer

Titel Type
Sikkerhedsmodellen i Arkitekturguiden Ekstern reference