Loading…
Tilbage

FMK Adviseringer


Dette dokument beskriver hvorledes FMK anvender NSP'ens adviseringsservice til advisering omkring
ændringer på medicinkortet.
Dokumentet beskriver ikke NSP'ens adviseringsservice, her henvises til separat dokumentation herom.

Nyt i denne version:

- OrderedEffectuationDeleted tilføjet

- Advis om tabte adviseringer tilføjet.

Filer og referencer

Titel Type
Det Fælles Medicinkort - FMK 1.4 - Adviseringer - 2014-11-20.pdf pdf