Loading…
Tilbage

Geography Markup Language


28-07-2004 02:00:00

Internationalt XML-baseret sprog til at beskrive og enkode geospatial information. GML er en tilpasning af XML, udviklet af medlemmer af Open Geospatial Consortium. GML er XML enkodning for spatial data, et skema-skrivnings sprog for spatial information. Gældende specifikationer:
GML 3.0. Dansk Geoforum arbejder med at tilpasse de basale specifikationer til danske forhold.

Filer og referencer

Titel Type
Geography Markup Language Ekstern reference