Loading…
Tilbage

FMK - Snitfladebeskrivelse - 1.4.2


FMK snitfladebeskrivelse, version 1.4.2.8.

Ændringer:

  • Tilføjet afsnit om anvendelse af VOCES certifikat ved kald til "Sæt medicinkort ikke afstemt"
  • Rettet beskrivelse af Reviewed/NotReviewed elementerne. (1.4.2.7)
  • Tilføjet information om Systemrolle og nye rettigheder (1.4.2.6)
  • Følgende afsnit fra wiki'en er nu medtaget i pdf: Roller, Bemyndigelse, Rettigheder, Rettighed-servicematix, Rolle-rettighedsmatrix (1.4.2.6)

Bemærk at pdf-filerne er genererede ud fra FMK's dokuwiki-side http://wiki.fmk.netic.dk/, som indeholder de seneste opdateringer.

Filer og referencer

Titel Type
fmk_1.4.2_dokumentation_-_xml-elementer.pdf pdf
fmk_1.4.2_dokumentation.pdf pdf
fmk_1.4.2_dokumentation_-_services.pdf pdf