Loading…
Tilbage

Støtte til grunddatamodellering


13-06-2016 09:05:39

Modelsekretariatet i grunddata-sekretariatet understøtter frembringelsen af den fælles grunddatamodel.

Dette gøres dels ved at samarbejde med delprogrammernes arkitekter og modellører, dels ved at frembringe værktøj og andre ressourcer som kan bruges ved udformingen af modellerne.

Af konkrete, anvendelige ressourcer findes indtil videre disse:

Læs mere udførligt om disse ressourcer på deres respektive sider, og brug kommentarfunktionen til spørgsmål og diskussion.