Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

Inline WSDL for FMK 1.4.2


Samlet inline WSDL for 1.4.2 FMK webservice snitfladen. Den inline WSDl samler alle skemaer og pakker dem ind i en WSDL fil. 

1.4.2.3 Fejlrettelse i MedicineCardType: choice-elementet indeholdende Reviewed og NotReviewed elementer fjernet, og Reviewed og NotReviewed har nu en minOccurs="0", eller med andre ord: der er nu mulighed for at begge elementer kan være til stede.

1.4.2.2 Rettet stavefejl (NotReviewdBy til NotReviewedBy)

1.4.2.1 Opdateret med beskrivelse af ”ugyldig”-markering.

Filer og referencer

Titel Type
MedicineCard-inline_2013_06_01.wsdl.zip application/octet-stream