Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

WSDL og skemaer for FMK 1.4.2


WSDL og skemaer for FMK 1.4.2 snitfladen.

1.4.2.3 Fejlrettelse i MedicineCardType: choice-elementet indeholdende Reviewed og NotReviewed elementer fjernet, og Reviewed og NotReviewed har nu en minOccurs="0", eller med andre ord: der er nu mulighed for at begge elementer kan være til stede.

1.4.2.2 Rettet stavefejl (NotReviewdBy til NotReviewedBy)

1.4.2.1 Opdateret med beskrivelse af ”ugyldig”-markering.

Filer og referencer

Titel Type
MedicineCard_2013_06_01-collection.zip application/octet-stream