Loading…
Tilbage

SG 015 - Samtykke til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger


Strukturen indeholder blanket SG 015 - Samtykke til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger. Blanketten indgår i KL’s blanketsamling.

Nyt i denne version: IntroduktionsydelseIndikator fjernet. LedigsydelseIndikator og RessourceforloebsydelseIndikator tilføjet

Filer og referencer

Titel Type
SocialGenerelBlanketSG015Struktur.xsd text/xml
SocialGenerelBlanketSG015Struktur.xsd.meta.xml text/xml