Loading…
Tilbage

Guide: Opbygning af open source-communities


Som en del af de værktøjer Digitaliseringsstyrelsen tilbyder til myndigheder, der arbejder med udvikling og vedligehold af open source-software, er udarbejdet nedenstående guide om opbygning af såkaldte communities.

Guiden diskuterer forskellige opmærksomhedspunkter, ved en række elementer omkring udvikling af open source-software i fællesskab med andre.

Guiden kan læses i sin helhed, eller bruges som opslagsværk. De emner der berøres er:

 1. Roller og samarbejdspartnere.
  • Om hvordan man identificerer potentielle samarbejdspartnere og definerer myndighedens rolle i relation til de øvrige parter.
 2. Finansiering.
  • Belyser en række forhold, som myndigheden med fordel kan være opmærksom på i forbindelse med indgåelsen af formelle aftaler om finansiering af de fælles udviklingsaktiviteter.
 3. Organisation og styring.
  • Eksempler på de væsentligste beslutninger, som et community kan træffe i relation til udformning af og delegering af kompetence til de styrende organer.
 4. Valg af licens.
  • En gennemgang af de væsentligste muligheder og restriktioner ved forskellige typer af open source-licenser.
 5. Projektværktøjer.
  • En præsentation af de væsentligste projektværktøjer samt en drøftelse af, hvordan disse kan opsættes mest hensigtsmæssigt i forhold til communitiets behov.
 6. Åbenhed og videnudveksling.
  • Inspiration til, hvordan communitiet afvejer ønsket om maksimal åbenhed og videndeling med andre hensyn.
 7. God samarbejdskultur.
  • Eksempler på god samarbejdskultur og anvisninger til, hvordan en sådan indføres i praksis.
 8. Ekstern kommunikation.
  • En række anbefalinger til, hvordan communitiet kan målrette og prioritere dialogen med den bredere kreds af interessenter omkring løsningen.

Det er ambitionen at guiden giver input til en række af spørgsmål man sidder med, når man skal opbygge en struktur for governance for en open source-løsning.

I tråd med guidens emne, opfordrer vi læserne til at kommentere med bidrag, elsempler og andre erfaringer, som vi i muligt omfang vil indarbejde i senere versioner af guiden!

Filer og referencer

Titel Type
OpenSourceCommunityGuide.pdf pdf