Loading…
Tilbage

Bilag 55: Høringssvar fra Finansministeriet


03-03-2014 15:24:52

3. november 2009

Obligatoriske åbne standarder for dokumentformater

IT- og Telestyrelsen
Att.: Per Schultz Eeg
Holsteinsgade 63
2100 København Ø

It- og Telestyrelsen har den 30. oktober skrevet til Finansministeriet med henblik på at få ministeriets vurdering af de obligatoriske åbne standarder for dokumentformater.

Finansministeriet samarbejder med Videnskabsministeriet, kommuner og regioner om at indføre åbne standarder, hvor det er muligt og meningsfuldt. Anvendelsen af åbne standarder kan være en vigtig katalysator for den fremtidige effektivisering og digitalisering af den offentlige sektor, og ministeriet følger derfor aktivt udviklingen på området.

Det er i sagen om åbne dokumentformater Finansministeriets opfattelse, at det grundet usikkerheden omkring den tekniske interoperabiliteten mellem dokumentformaterne ODF og OOXML samt den uklare markedssituation på området for dokumentformater, på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vælge en enkelt dokumentstandard. Det er derfor Finansministeriets vurdering, at det indtil videre er hensigtsmæssigt at arbejde videre med anbefalinger om to dokumentstandarder i offentligt regi.

Ligeledes er det Finansministeriets umiddelbare vurdering, at det kan have store økonomiske og administrative konsekvenser, hvis der indføres et krav om understøttelse af OOXML:STRICT på kortere og længere sigt. Standarderne for kontorsoftware er generelt stadig nye, og at det er derfor usikkert, hvilken retning markedet bevæger sig i. Danmark bør følge den internationale markedsudvikling, og arbejdet i ISO, før end man vælger en enkelt dokumentstandard for den offentlige sektor.

Med venlig hilsen

Lars Frelle-Petersen
Digitaliseringschef

Finansministeriet
Christinasborg Slotsplads
1218 København K
T 33 92 33 33 
FM@FM.dk
www.fm.dk