Loading…
Tilbage

Bilag 54: Høringssvar - Danske Regioner


03-03-2014 15:23:53

29-10-2009:

Høringssvar åbne dokumentstandarder

Danske Regioner finder at anvendelsen af OOXML:Strict på Myndighedsniveau vil give anledning til en række administrative udfordringer for personalet. Imidlertid forventes mængden af henvendelser i det angivne format at være stærkt begrænsede. På den baggrund kan Danske Regioner tilslutte sig anvendelsen af OOXML:Strict og forventer ikke væsentlige økonomiske omkostninger ved formatvalget.

Tilslutningen til OOXML:Strict forudsætter, at standarden alene kommer til at gælde for modtagelse af dokumenter på myndighedsniveau og ikke omfatter modtagelse på institutionsniveau.

Med venlig hilsen
Nicolai Arvedsen