Loading…
Tilbage

Bilag 53: Høringssvar fra Kommunerns Landsforening


03-03-2014 15:22:59

27. oktober 2009:

Bemærkninger til forslag om obligatoriske åbne standarder for dokumentformater

KL ser positivt på den fortsatte udvikling af folketingets beslutning 103 om åbne standarder.

Det er KLs opfattelse, at der på lang sigt kun bør være en åben dokumentstandard i det offentlige, men det er KLs opfattelse, at der p.t. ikke er en indlysende kandidat. På nuværende tidspunkt at vælge en enkelt standard må opfattes som risikobetonet, mindre på grund af tekniske uklarheder end på grund af den markedsmæssige usikkerhed, der hersker om hvilket format der vil udvikle sig til markedsstandard på verdensplan.

Det er derfor KLs vurdering, at det indtil videre er hensigtsmæssigt at operere med anbefalinger om to standarder i offentligt regi.

Det er ikke KLs vurdering, at en fortsættelse af status quo på kort sigt vil medføre væsentlige økonomiske omkostninger for kommunerne. De evt. øgede omkostninger ved at håndtere to formater i en kortere periode, skal stille op overfor de omkostninger, der vil være på længere sigt, ved at risikere at vælge et uhensigtsmæssigt format, der ikke har international gennemslagskraft.

Det er derfor KLs opfattelse at det er hensigtsmæssigt at afvente markedsudviklingen internationalt, samt arbejdet i ISO, før Danmark lægger sig fast på en enkelt standard på baggrund af det arbejde. At foretage ét valg nu på det foreliggende grundlag kan, efter KLs vurdering, indebære ekstraomkostninger for kommunerne. Det gælder også, hvis der i Danmark peges på, at kun en delmængde (STRICT) af OOXML, der godkendes, som det har været omtalt som en mulighed i debatten om dokumentstandarder.

Endvidere spørger IT og Telestyrelsen om KLs holdning til overgang til PDF/A-1 fra 2010. Det er KLs vurdering at dette skifte vil øge sikkerhedsniveauet og støtter derfor forslaget. KL arbejder p.t. sammen med Rigsarkivet om at afklare preservationsspørgsmålet. Lignende arbejde foregår i EU-regi, og det forventes at PDF/A-1 bliver en fremtidig EU-standard. KL noterer sig de øvrige forslag, men har ingen kommentarer hertil.

Venlig hilsen

Jakob Harder