Loading…
Tilbage

Bilag 52: Høringsbrev - Finansministeriet


03-03-2014 15:21:01

30. oktober 2009

Lars Frelle-Petersen
Finansministeriet

På baggrund af videnskabsministeren og it-ordførernes drøftelser om de obligatoriske åbne standarder for dokumentformater er der udarbejdet vedlagte udkast til dokument med en række forslag til fremtidige krav til understøttelse af åbne standarder.

IT- og Telestyrelsen vil gerne bede om Finansministeriets eventuelle bemærkninger til forslagene.

I tillæg til det vedlagte forslag har det været drøftet at gøre en specifik del af ISO standarden OOXML (IS29500) obligatorisk fra 2011 eller 2012. Det drejer sig om IS29500, Part 1-3 også kaldet OOXML:STRICT.

Dette format adskiller sig fra formatet OOXML IS29500, part 1-4 også kaldet OOXML:TRANSITIONAL.

Til Finansministeriets information kan følgende oplyses:
Ekspertudvalget om åbne standarder peger på at formålet med transitional-delen af standarden er at sikre, at eksisterende Microsoft-dokumenter, for eksempel .doc-dokumenter, også fremover kan læses uden tab af information. Ekspertudvalget peget endvidere på, at strict-delen af standarden bør bruges til fremadrettet datalagring. Det kan i praksis for eksempel implementeres ved, at nye dokumenter oprettes og gemmes ved at bruge strict-delen af standarden og/eller ved, at eksisterende dokumenter, der ændres, gemmes ved at bruge strict-delen af standarden.

Microsoft har annonceret, at deres kommende kontorpakke Office 2010 vil understøtte OOXML IS29500 part 1-4 også kaldet OOXML:TRANSITIONAL, men Microsoft har endnu ikke udmeldt en dato for, hvornår de forventer at kunne understøtte en "ren" implementering af OOXML:STRICT. Der er ikke andre udbydere, der har annonceret en dato for understøttelse af en "ren" OOXML:STRICT.

IT- og Telestyrelsen vil gerne bede om Finansministeriets vurdering af de økonomiske og administrative konsekvenser af indførelsen af et krav om understøttelse af OOXML:STRICT på kortere (2011 eller 2012) og længere sigt.

Der kan findes mere information om åbne standarder på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: http://www.itst.dk/it-arkitektur-og-standarder/standardisering/abne-standarder.

Med venlig hilsen
Per Schultz Eeg
Kontorchef