Loading…
Tilbage

Bilag 49: Redegørelse for forskellige implementeringer af ODF


03-03-2014 15:09:50

30. september 2009:

Redegørelse for forskellige implementeringer af ODF

Der findes flere forskellige versioner af standarden ODF.

ODF vedligeholdes af standardiseringsorganisationen OASIS i versionerne 1.0 og 1.1. En enkelt ODF-version, som bygger på OASIS-version 1.0, er tillige godkendt af standardiseringsorganisationen ISO. Endvidere bygger flere kontorpakker på en kommende version af ODF (1.2), som dog fortsat er under udvikling af OASIS.

Der findes flere kontorpakker, som understøtter ODF. Det er ikke - på baggrund af den information, som stilles til rådighed af de forskellige udbydere - muligt for alle kontorpakkernes vedkommende at fastlægge, hvilke ODF-versioner der understøttes. Dog findes alle tre versioner implementeret. For eksempel understøtter Google Docs ISO-versionen 1.0, mens Microsoft Office 2007 Service Pack 2 understøtter OASIS version 1.1 og OpenOffice.org understøtter OASIS draft-versionen 1.2.

Det er således forskellige versioner af ODF-standarden, der er implementeret i de forskellige kontorpakker.

Endvidere bygger de forskellige kontorpakker på forskellige implementeringer af de ovenstående versioner. Dette medfører, at visualiseringen og den funktionalitet, som tilbydes til redigering, oftest er forskellig fra program til program, selvom programmerne understøtter den samme version af standarden.

Open Source Leverandørforeningens (OSL) test af interoperabiliteten mellem forskellige ODF-baserede kontorpakker bygger på en test af kontorpakker, som alle - bortset fra Microsoft Office - er baseret på den samme implementering af ODF samt på samme kode. Kun brugergrænsefladen adskiller disse kontorpakker. Dette skyldes, at alle kontorpakkerne i testen er videreudviklinger af den samme open-source kontorpakke, OpenOffice.org.

Der blev ikke i IT- og Telestyrelsens undersøgelser af interoperabilitet i 2007 foretaget en test af interoperabiliteten imellem kontorpakker baseret på forskellige implementeringer af ODF. Der findes dog ifølge Devoteams rapport om interoperabilitet (bilag til Konkurrencestyrelsens undersøgelse) veldokumenterede eksempler på, at ODF-tekstdokumenter ser forskelligt ud på tværs af eksempelvis OpenOffice, KOffice og Lotus Symphony.