Loading…
Tilbage

LandParcelIdentifier


Entydig identifikation af en flade/parcel inden for et ejerlav. Ikke entydig på landsplan uden LandsejerlavsKoden.

Filer og referencer

Titel Type
KMS_LandParcelIdentifier.xsd text/xml