Loading…
Tilbage

Scorecard for fællesoffentlig digitalisering


17-10-2013 15:58:56

Det fællesoffentlige scorecard har til formål at dokumentere udviklingen i den offentlige sektors digitale kommunikation med borgerne.

Frem til 2015 vil der være flere og flere områder, hvor borgerne kun kan møde det offentlige digitalt. Borgerne skal i stigende grad selv indberette data, fx ansøge om tilskud, og i 2014 får alle deres egen digitale postkasse.

Scorecardet følger op på digitaliseringen af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige og viser blandt andet selvbetjeningsgraden for de serviceområder, der i fire årlige bølger fra 2012-2015 overgår til obligatorisk digital selvbetjening.

Data omfatter

- Selvbetjeningsgrad - kommuner
- Selvbetjeningsgrad - staten
- Anvendelse af fælles infrastruktur

http://scorecard.digst.dk/

Filer og referencer

Titel Type
Scorecard for fællesoffentlig digitalisering Ekstern reference