Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

KMD Aktiv snitflade til Jobcenter: Maalgruppe


Benyttes til overfoersel af oplysninger fra Jobcenterloesning til KMD Aktiv ved skift af maalgruppe for en borger. Metoden er et alternativ til at afslutte kontaktforloeb for derefter at oprette et nyt med en ny maalgruppe og giver den fordel, at tilknytning til bevilling overfoeres til det nye kontaktforloeb, hvis maalgruppen stemmer overens med gaeldende regler. I dette tilfaelde fortsaetter eventuelle aktiviteter og fravaer i KMD Aktiv uaendret under det nye kontaktforloeb. Ud over bevillingstilknytning (i tilfaelde af match mellem maalgruppe/maalgruppestatus og bevillingstype) overfoeres eventuelle tilknyttede igangvaerende aktiviteter og fravaer, samt oplysninger om sagsbehandler. 

Der er foelgende metoder i servicen:

  • MaalgruppeSkift

Alle request paa servicen skal indeholde en header med identifiaktionsoplysninger om borgerens personnummer samt oplysninger om identifikation i Jobcenterloesning, herunder sagsidentifikation, kontaktforloebidentifikation og kommunekode.

Svar i servicen bestaar af en kvittering med samme headeroplysninger som tilhoerende anmodning, samt oplysninger om eventuelle fejl og warnings.

Servicen anvendes som en del af en samlet snitflade ” KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterloesninger ”til overfoersel af aktiveringsoplysninger fra Jobcenterloesninger til KMD Aktiv, som er en loesning til administration i kommunernes ydelseskontor.

Strukturindgange:

Filer og referencer

Titel Type
MaalgruppeService.wsdl application/octet-stream