Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

KMD Aktiv snitflade til Jobcenter: Tilkendegivelse


Denne service anvendes til, fra et Jobcenter, at oprette og aendre tilkendegivelser for en borger i et kontaktforloeb. Borger er tilmeldt et Jobcenter. Der er foelgende metoder i servicen:

  • OpretTilkendegivelseTilbud
  • RetTilkendegivelseTilbud

Alle request paa servicen skal indeholde en header med identifiaktionsoplysninger om borgerens personnummer samt oplysninger om identifikation i Jobcenterloesning, herunder sagsidentifikation, kontaktforloebidentifikation og kommunekode.

Svar i servicen bestaar af en kvittering med samme headeroplysninger som tilhoerende anmodning, samt oplysninger om eventuelle fejl og warnings.

Servicen anvendes som en del af en samlet snitflade ” KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterloesninger ”til overfoersel af aktiveringsoplysninger fra Jobcenterloesninger til KMD Aktiv, som er en loesning til administration i kommunernes ydelseskontor.

Strukturindgange:

Filer og referencer

Titel Type
TilkendegivelseService.wsdl application/octet-stream