Loading…
Tilbage

HentIndkomstDetailSvarStruktur


11-10-2013 22:35:45
Variabel svarstruktur vedroerende indkomst- og formueoplysninger for en given person. Svarstrukturen returnerer foelgende oplysninger: RecordTypeKode LoenseddelKode PrintKode StartDate Enddate RegisterKildeKode FeltKode ParentFeltNummerKode FeltNummerKode FortegnKode FeltVaerdiBeloeb FeltVaerdiDageKvantitet FeltVaerdiKode FeltLedeTekst

Filer og referencer

Titel Type
HentIndkomstDetailSvarStruktur.xsd.meta.xml text/xml
HentIndkomstDetailSvarStruktur.xsd text/xml