Loading…
Tilbage

Ny version af den fællesoffentlige standard for SAG


Version 1.2 af ”Specifikation af serviceinterface for SAG” (Sag-standard) var i høring i perioden 1. juli til 14. august 2013. Den er efterfølgende blevet revideret på baggrund af de indkomne høringssvar og er 1. oktober 2013 godkendt af Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument.

Høringsnotat og høringssvar er tilgængelige herunder, hvor der også er link til den godkendte standard.

Det udsendte høringsmateriale kan findes her.

Videre proces

Styregruppen for Sag og Dokument vil snarest muligt igangsætte en revision af de øvrige Sag og dokument standarder, og det vil foregå i fuld åbenhed og med inddragelse af alle relevante interessenter i processen.

Filer og referencer

Titel Type
Internal Link Intern reference
Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2.pdf pdf
Høringssvar - CSC.pdf pdf
Høringssvar - SBSYS.pdf pdf
Høringssvar - Lyngby-Taarbæk Kommune.pdf pdf
Høringssvar - Axapoint.pdf pdf
Høringssvar - Solrød Kommune.pdf pdf
Høringssvar - Sorø Kommune.pdf pdf
Høringssvar - Københavns Kommune.pdf pdf
Høringssvar - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.pdf pdf
Høringssvar - KMD.pdf pdf