Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

Udviklingsvejledning for velfungerende selvbetjeningsløsninger til print (version 1.0-pdf, 30. april 2013)


En pdf-version til print af udviklingsvejledningen for velfungerende selvbetjeningsløsninger, version 1.0, 30. april 2013. Af praktiske årsager inkluderer pdf-version IKKE eksempler, værktøjer eller link til disse.

Formålet med vejledning er at understøtter implementeringen af brugervenlige og tilgængelige offentlige selvbetjeningsløsninger. 

Udviklingsvejledningen henvender sig til digitaliseringskonsulenter og projektledere med ansvar for udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger.

Vejledningen samler en række krav og anbefalinger til udviklingen af digital selvbetjening i det offentlige.

På en række af de områder, som vejledningen berører, er der tidligere truffet politiske aftaler om at overholde en række fællesoffentlige krav i udviklingen af selvbetjeningsløsninger, herunder eksempelvis i aftalen om kommunernes og regionernes økonomi 2013. Det betyder bl.a. at:

 • Alle selvbetjeningsløsninger, der gøres obligatoriske i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 skal leve op til alle krav i udviklingsvejledningen vedr. brugervenlighed og tilgængelighed.

 Styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi anbefaler endvidere, at alle offentlige selvbetjeningsløsninger lever op til vejledningens krav og anbefalinger. Vejledningen skal således læses som en opfordring til alle myndigheder om at sikre, at deres digitale selvbetjeningsløsninger lever op til alle vejledningens krav og anbefalinger. Ligeledes kan vejledningen anvendes som inspiration og hjælp i forbindelse med:

 • Input til udviklingsprocesser internt eller i samarbejde med leverandører.
 • Inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer til it-leverandører.
 • Selvevaluering og test af eksisterende løsninger.

 Læsevejledning

Vejledningen består af seks temaer. Følgende temaer indeholder anbefalinger til inspiration i forbindelse med udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger:

 • Brugerbehov
 • Forretningsbehov

Følgende temaer indeholder en række krav til de løsninger der skal gøres obligatoriske at benytte i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi:

 • Sprog
 • Flow og design
 • Data og funktionalitet
 • Tilgængelighed

Grundopbygningen gentages for hvert tema og består af: 

 • Overordnet krav eller anbefaling
 • Hvorfor kravet, eller anbefalingen, er vigtigt
 • Uddybning af kravet og under-krav, eller anbefalingen
 • Anbefalinger
 • Uddybning af anbefalinger
 • NB: Denne første beta version indeholder IKKE gode eksempler, værktøjer eller metoder. Dette inkluderes i den kommende webbaserede version 30. april 2013. 

Versionering:  Vejledningen forventes løbende versioneret for at sikre en systematisk indarbejdelse af nye teknisk krav, eksempelvis i forbindes med etableringen af Mobil Ne-mID mv.

Versionering og datostempling vil fremgå tydeligt af både den webbaserede og hardcopy version af udviklingsvejledningen.

Ved større ændringer forelægges nye versioner for styregruppen for di-gitaliseringsstrategien.

Version 1.0 - 30. APRIL 2013.

Filer og referencer

Titel Type
Udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger_v1.0_20130430.pdf pdf