Loading…
Tilbage

Høring af ansatte


19-03-2009 12:04:41
Strukturen angiver oplysninger om høring af de ansatte. Nyt i denne version: TilkendegivetIndikator er ændret til minOccurs=0, pga at HoeringAnsatStruktur nu også anvendes i strukturen LoentilskudBlanket203Struktur

Filer og referencer

Titel Type
HoeringAnsatStruktur_20090105.xsd text/xml