Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

Høring af ny version af den fællesoffentlige standard for SAG


Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument har sendt en version 1.2 af ”Specifikation af serviceinterface for SAG” (Sag-standard) i høring.

Høringsperiode og praktisk

  • Høringen forløber i perioden 1. juli til 14. august 2013.
  • Materialet i forbindelse med høringen findes nedenfor.
  • Høringssvar bedes sendt til sagogdokument@kl.dk.

Kommenterer og debat tilknyttet denne resource vil naturligvis også indgå i behandlingen af høringsmaterialet. 

Materialet er også lagt til høring på høringsportalen : http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16881.

Kommentering

Der er tale om en semantisk standard, forstået på den måde, at det er definitionen af begreber, deres tilstande og relationer som udtrykt i tekst og i UML-diagrammer, der er det centrale i standarden. Derfor ønsker styregruppen for Sag og Dokument i særlig grad høringssvar på begrebsdefinitioner, tilstande og relationer.

For detaljerede kommentarer ser styregruppen gerne kommentarer direkte i doc-udgaven af specifikationen.

Formål

Formål med serviceinterfacet er at understøtte en mere smidig udveksling af sager (udelukkende elektroniske sager og primært reference til elektroniske dokumenter) mellem systemer, herunder fagsystemer og ESDH-systemer. Systemer (serviceudbydere), der implementerer serviceinterfacet, opnår derved en standardiseret måde at modtage og levere sager.

Ændringer

De væsentligste ændringer i høringsversionen er:

  • en synliggørelse af Journalnotat, der fortsat er repræsenteret som en del af Sag.
  • en ændring af de fleste flerrelationer, der bliver erstattet med roller og objekttype. Det er tænkt som en generel model, som også kan bruges i de øvrige standarder ved en kommende revision af disse senere på året. Det vil også slå i gennem i skemaerne.

Videre proces

Når høringen af Sag er overstået, vil styregruppen for Sag og Dokument igangsætte en revision af de øvrige Sag og Dokument standarder, og det vil foregå i fuld åbenhed og med inddragelse af alle relevante interessenter i processen.

Filer og referencer

Titel Type
Specifikation af Serviceinterface for sag - version 1.2 - Høring 2013.pdf pdf
SagOgDokument version 0.9.zip application/octet-stream
Specifikation af Serviceinterface for sag - version 1.2 - Høring 2013.doc doc