Loading…
Tilbage

Geografisk infrastruktur - geodata


23-03-2009 12:58:19

Næsten alle fagområder trækker på geografisk information - måske som stedfæstelse af, hvor noget har fundet sted, eller som reference ved udmålingen af værdien af noget (andet).

Derfor er det vigtigt at geografisk information kan integreres i systemer og arbejdsgange som understøtter administration og sagsbehandling samt alle andre steder hvor den virkelige verden håndteres. På Digitalisér.dk finder du flere forskellige indgangsvinkler og projekter som indeholder og bruger geografisk information.

IT-arkitekturkonferencen diskuteres infrastruktur for geodata i sessionen Geodata - fra sted til struktur – der bliver oplæg om INSPIRE direktivet og projektet Referencearkitektur for geodata.

På dette sted i Digitalisér.dk bliver præsentationerne fra sessionen tilgængelige, så snart de er indleveret til konferencesekretariatet. Du kan allerede nu komme med indlæg i debatten og før, under og efter konferencen vil der forhåbentlig være livlig debat om mulighederne.

Andre steder på Digitalisér.dk findes grupper som arbejder med forskellige aspekter af den geografiske infrastruktur. For eksempel OIO-udvalg for stedbestemmende referencedata, Kort & Matrikelstyrelsen og Referencearkitektur for geodata