Loading…
Tilbage

Eksempel på tree-map visualisering af finanslovsdata 2013


21-01-2013 16:58:58

Michael Friis, som var blandt vinderne i idékonkurrencen 'Offentlige Data I Spil' i 2010, har lavet en tree-map visualisering af den danske finanslov 2013.

Visualiseringen er et illustrativt eksempel på, hvordan store og temmelig uoverskuelige datasæt - hvilket finanslovsdata nok må siges at være for langt de fleste - kan gøres lettere tilgængelige og håndtérbare ved hjælp af forskellige visualiseringsvæktøjer.

Visualiseringen findes på Michael Friis' blog: http://friism.com/danish-state-budget-data

Finanslovsdata findes i Finansministeriets Finanslovsdatabase: http://digitaliser.dk/resource/1667223