Loading…
Tilbage

Dokumentation af webservice operationen "GetArticlesByIDs"


11-11-2012 09:41:17

Bemærk: Da denne operation reelt svarer til at hente mange artikler skal der udvises hensyn til den belastning som unødige kald kan give. Det anbefales højest at kalde med 25 artikelID'er, både fordi svartiden ellers kan overstige typisk timeout med 60 sekunder og give større load på serveren. Det kan desuden være lettere programatisk at checke succes/failure ved at kalde enkeltvis.

Denne operation returnerer artikler på baggrund af en liste med artikelID'er, man kan desuden angive kommuneKode samt seneste opdateringstidspunkt.

SOAP Request

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v1="http://www.borger.dk/2009/WSArticleExport/v1"
xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<v1:GetArticlesByIDs>
<!--Optional: -->
<v1:articleIDs>
<!--Zero or more repetitions: -->
<arr:int>364</arr:int>
<arr:int>365</arr:int>
<arr:int>367</arr:int>
</v1:articleIDs>
<!--Optional: -->
<v1:municipalityCode>779</v1:municipalityCode>
<!--Optional: -->
<!-- <v1:updatedAfter>?</v1:updatedAfter> -->
</v1:GetArticlesByIDs>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Response

Filer og referencer

Titel Type
GetArticlesByIDs-response.xml text/xml
GetArticlesByIDs-request.xml text/xml