Loading…
Tilbage

Dokumentation af webservice operationen "GetArticleIDsBySiteID"


11-11-2012 09:37:16

Denne operation returnerer en oversigt (ArticleShortDescription) over hvilke artikler der ligger under et givet emne (kaldet site i artikelimporten) i emnehierarkiet. Bemærk at der returneres kun artikler som ligger umiddelbart under emnet, og altså ikke hvis artiklen ligger under et underemne.

Nedenfor vises et eksempel på hhv. SOAP Request og Response. 

SOAP Request

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v1="http://www.borger.dk/2009/WSArticleExport/v1">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<v1:GetArticleIDsBySiteID>
<v1:siteID>48</v1:siteID>
</v1:GetArticleIDsBySiteID>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

SOAP Response

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<GetArticleIDsBySiteIDResponse
xmlns="http://www.borger.dk/2009/WSArticleExport/v1">
<GetArticleIDsBySiteIDResult
xmlns:a="http://www.borger.dk/2009/WSArticleExport/v1/types"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<a:ArticleShortDescription>
<a:ArticleID>364</a:ArticleID>
<a:ArticleTitle>Når I vil giftes</a:ArticleTitle>
</a:ArticleShortDescription>
<a:ArticleShortDescription>
<a:ArticleID>365</a:ArticleID>
<a:ArticleTitle>Registreret partnerskab</a:ArticleTitle>
</a:ArticleShortDescription>
<a:ArticleShortDescription>
<a:ArticleID>367</a:ArticleID>
<a:ArticleTitle>Generelle betingelser for ægteskab</a:ArticleTitle>
</a:ArticleShortDescription>
<a:ArticleShortDescription>
<a:ArticleID>373</a:ArticleID>
<a:ArticleTitle>Konfliktmægling</a:ArticleTitle>
</a:ArticleShortDescription>
<a:ArticleShortDescription>
<a:ArticleID>379</a:ArticleID>
<a:ArticleTitle>Separation og skilsmisse</a:ArticleTitle>
</a:ArticleShortDescription>
</GetArticleIDsBySiteIDResult>
</GetArticleIDsBySiteIDResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

Filer og referencer

Titel Type
GetArticleIDsBySiteID-response.xml text/xml
GetArticleIDsBySiteID-request.xml text/xml