Loading…
Tilbage

Dokumentation af webservice operationen "GetArticleByID"


01-11-2012 21:36:47

Denne operation returnerer én artikel svarende til det indhold man ser på vores frontend på www.borger.dk, samt nogle metadata. 

I kaldet angives hvilken artikel baseret på det unikke artikelID samt kommunekoden (kan findes med GetMunicipalityList).

 • articleID - Artiklens nummer
 • municipalityCode - Kommunekode

Svaret indholder informationer på to niveauer. Det overordnede niveau indeholder

 • ArticleHeader - Artiklens manchet, kort tekst som kort og præcist opsummerer artiklens indhold
 • ArticleID - Artiklens unikke ID
 • ArticleTitle - Artiklens titel
 • ArticleUrl - Artiklens adresse på Borger.dk
 • Content - XHTML indholdet af artiklen i en CDATA sektion. Se beskrivelse nedenfor.
 • FORM - FORM opmærkningen af artiklen
 • LastUpdated - Tdspunkt for seneste opdatering
 • PublishingDate - Tidspunkt for hvornår artiklen først blev publiceret

Selve artikelteksten ligger i en CDATA sektion i Content elementet, og består af XHTML-fragmenter (<div> elementer) som er opmærket med id attributter svarende til de forskellige dele i indholdet:

 • Artikelteksten - <div id="kernetekst">
 • Selvbetjening - <div id="selvbetjeningslinks">
 • Borger.dk anbefaler også - <div id="anbefaler">
 • Huskeliste - <div id="huskeliste">
 • Lovgivning - <div id="lovgivning">
 • 'Skrevet af' - <div id="byline">  
 • Faktaboks - <div id="faktaboks"> (bruges sjældent)  
 • Indlejret film som iframe med reference til youtube - <div id="film">  

Artikelteksten består af afsnit kaldet mikroartikler. Du kan læse mere om disse i "Hvad er mikroartikler?".

Hvis artiklenteksten har lokalt indhold vil det ligge indlejret i artiklen. Det lokale indhold kan indentificeres hvis man ønsker det, læs nærmere i "Sådan kan du spotte lokalt indhold i artikeleksporten".

Nedenfor ses et eksempel request/response sæt.

SOAP Request

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v1="http://www.borger.dk/2009/WSArticleExport/v1">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<v1:GetArticleByID>
<v1:articleID>364</v1:articleID>
<v1:municipalityCode>779</v1:municipalityCode>
</v1:GetArticleByID>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

SOAP Response

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<GetArticleByIDResponse xmlns="http://www.borger.dk/2009/WSArticleExport/v1">
<GetArticleByIDResult
xmlns:a="http://www.borger.dk/2009/WSArticleExport/v1/types"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<a:ArticleHeader>I kan blive viet borgerligt p&amp;#229;
r&amp;#229;dhuset eller ved en kirkelig vielse. Vielse kan
ogs&amp;#229; finde sted i godkendte trossamfund</a:ArticleHeader>
<a:ArticleID>364</a:ArticleID>
<a:ArticleTitle>N&amp;#229;r I vil giftes</a:ArticleTitle>
<a:ArticleUrl>https://www.borger.dk/Sider/Naar-I-vil-giftes.aspx?KommuneKode=779</a:ArticleUrl>
<a:Content><![CDATA[<div id='selvbetjeningslinks'><h3>Hvad vil du?</h3>
<ul>

<li id="opis_domainservice_d9ac55cb-3e4c-4a77-a852-12bcfe311c0a">
<a title="Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab. Ægteskabserklæringen afleveres personligt i kommunen sammen med bilag.
Ægteskabserklæringen anvendes uanset om du skal vies i kirke eller på rådhuset." href="https://www.borger.dk/Sider/Handlingsside.aspx?DomainServiceId=d9ac55cb-3e4c-4a77-a852-12bcfe311c0a&amp;PageId=1adf25fe-d578-43ef-9644-9edbd4b55003&amp;KommuneKode=779">
Ægteskabserklæring</a> </li>

<li id="opis_domainservice_c704e9e6-f833-47c8-b8c0-6f8181f23db2">
<a title="Ægteskabserklæringen anvendes uanset om du skal vies i kirke eller på rådhuset. Erklæringen udfyldes af både dig og din kommende ægtefælle." href="https://www.borger.dk/Sider/Handlingsside.aspx?DomainServiceId=c704e9e6-f833-47c8-b8c0-6f8181f23db2&amp;PageId=1adf25fe-d578-43ef-9644-9edbd4b55003&amp;KommuneKode=779">
Notice of marriage (Ægteskabserklæring - engelsk)</a> </li>

<li id="opis_domainservice_98bf3094-7ab4-4b00-937b-44d9d6b8824b">
<a title="Ægteskabserklæringen anvendes uanset om du skal vies i kirke eller på rådhuset. Erklæringen udfyldes af både dig og din kommende ægtefælle." href="https://www.borger.dk/Sider/Handlingsside.aspx?DomainServiceId=98bf3094-7ab4-4b00-937b-44d9d6b8824b&amp;PageId=1adf25fe-d578-43ef-9644-9edbd4b55003&amp;KommuneKode=779">
Eheerklaerung, Ægteskabserklæring - tysk</a> </li>

<li id="opis_domainservice_78a693d9-e3d5-4202-9da4-c70e2f15d833">
<a title="Erklæring efter ægteskabslovens § 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring." href="https://www.borger.dk/Sider/Handlingsside.aspx?DomainServiceId=78a693d9-e3d5-4202-9da4-c70e2f15d833&amp;PageId=1adf25fe-d578-43ef-9644-9edbd4b55003&amp;KommuneKode=779">
Erklæring om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring</a> </li>

<li id="opis_domainservice_d759f7e4-ca0c-4cc1-a6e4-b9caf837feb1">
<a title="Statement after the Act on Marriage Formation and Dissolution § 11b concerning knowledge of Aliens Act rules on family reunification" href="https://www.borger.dk/Sider/Handlingsside.aspx?DomainServiceId=d759f7e4-ca0c-4cc1-a6e4-b9caf837feb1&amp;PageId=1adf25fe-d578-43ef-9644-9edbd4b55003&amp;KommuneKode=779">
Statement concerning knowledge of Aliens Act rules on family reunification</a> </li>

<li id="opis_domainservice_87f8fa53-185f-4efe-912b-a37235a0c9a1">
<a title="Erklärung gemäß Ehegesetz § 11 b bzgl. der Regelungen des Zuwanderungsgesetzes zur Zusammenführung von (Ehe)Partnern
" href="https://www.borger.dk/Sider/Handlingsside.aspx?DomainServiceId=87f8fa53-185f-4efe-912b-a37235a0c9a1&amp;PageId=1adf25fe-d578-43ef-9644-9edbd4b55003&amp;KommuneKode=779">
Erklärung bzgl. der Regelungen des Zuwanderungsgesetzes zur Zusammenführung von (Ehe)Partnern</a> </li>

<li id="opis_domainservice_d72cbbe5-ae1d-4188-ae89-a491d966c83c">
<a title="Her kan personer under 18 år ansøge om tilladelse til at indgå ægteskab." href="https://www.borger.dk/Sider/Handlingsside.aspx?DomainServiceId=d72cbbe5-ae1d-4188-ae89-a491d966c83c&amp;PageId=1adf25fe-d578-43ef-9644-9edbd4b55003&amp;KommuneKode=779">
Ansøg om tilladelse til at indgå ægteskab - Personer under 18 år</a> </li>

<li id="opis_domainservice_8c8b1c7d-0bae-498f-9a28-218559892095">
<a title="Blanketten udfyldes af forældre, indehavere af forældremyndigheden eller værger til samtykke ved indgåelse af ægteskab, når den ene af de to parter, der ønsker at indgå ægteskab, er under 18 år." href="https://www.borger.dk/Sider/Handlingsside.aspx?DomainServiceId=8c8b1c7d-0bae-498f-9a28-218559892095&amp;PageId=1adf25fe-d578-43ef-9644-9edbd4b55003&amp;KommuneKode=779">
Samtykke til ægteskab - under 18 år</a> </li>

</ul>

</div>
<div id='kernetekst'>
<div id="microArticle_50f04046-994f-4ac9-b3c9-ba470ed85c4f">
<h2>Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring</h2>
<div>
<p>Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. I kan finde ægteskabserklæringen her på nettet eller kontakte borgerservice i kommunen. </p>
<p>De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det. </p>
<p>På siden 'Generelle betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, hvis en af jer tidligere har været gift, I er under 18 år, eller er I i tvivl om, hvorvidt I opfylder ægteskabsbetingelserne.</p>
<ul>
<li>
<p><a href="https://www.borger.dk/Sider/Generelle-betingelser-for-aegteskab.aspx?KommuneKode=779" title="Artikel på borger.dk om generelle betingelser for ægteskab">Generelle betingelser for ægteskab</a><span>&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul>
<p><span>&nbsp;</span></p>
</div>
</div>
<div id="microArticle_ea7d6a37-56af-40fa-ba05-5b77b93e2697">
<h2>Udstedelse af prøvelsesattest</h2>
<div>
<p>Kommunen undersøger, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden, og udsteder en prøvelsesattest. </p>
<p>Hvis I skal vies uden for kommunen eller i en kirke eller et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.</p>
<p><span>&nbsp;</span></p>
</div>
</div>
<div id="microArticle_e2b4d274-0e0f-40c4-887c-8131b4267bd9">
<h2>Hvordan bliver vi gift på rådhuset?</h2>
<div>
<p>En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.</p>
<p>Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park. Stedet skal dog være inden for kommunegrænsen.</p>
<p>Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.</p>
<p>En vielse skal overværes af mindst to vidner. I skal spørge den aktuelle kommune, om I selv skal medbringe vidner.</p>
<p><div class="localContentItem"><div>I Skive foregår borgerlige vielser på det gamle rådhus på Rådhustorvet og foretages i kommunens normale åbningstid samt lørdag formiddag. Sidste vielse foretages 1/2 time før lukketid, dvs:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Mandag, tirsdag og onsdag&nbsp;&nbsp; kl. 10.00 - 15.00 <br />Torsdag&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kl. 10.00 - 16.30<br />Fredag&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kl. 10.00 - 13.30<br />Lørdag&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kl.&nbsp;&nbsp; 9.00 - 11.30</div></div><span>&nbsp;</span></p>
</div>
</div>
<div id="microArticle_eca7f8e9-7a06-4b8a-a2c7-cab6ca4565d5">
<h2>Hvordan bliver vi gift i folkekirken?</h2>
<div>
<p>Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.</p>
<p>I kan blive gift i en bestemt kirke, hvis:</p>
<ul>
<li>
<p>Den ene af parterne er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn. </p></li>
<li>
<p>Den ene eller begge parter har en særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive viet netop der.&nbsp; </p></li></ul>
<p>I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.</p>
<ul>
<li>
<p><a href="http://sogn.dk/index.html" title="Her kan du søge efter dit sogn" target="_blank">Sogn.dk (nyt vindue)</a><span>&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul>
<p>Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.</p>
<ul>
<li>
<p><a href="http://www.folkekirken.dk/index.php?id=70" title="Folkekirken om vielsesritualet (nyt vindue)" target="_blank">Vielsesritualet (nyt vindue) </a><span>&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul>
<p>En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.</p>
<p><span>&nbsp;</span></p>
</div>
</div>
<div id="microArticle_3e93cad3-a1ab-4a28-a196-0f043445c8ba">
<h2>Folkekirkens velsignelse af borgerligt viede eller registrerede partnere</h2>
<div>
<p>I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab,. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.</p>
<ul>
<li>
<p><a href="http://sogn.dk/index.html" title="Her kan du søge efter dit sogn" target="_blank">Sogn.dk (nyt vindue)</a><span>&nbsp;</span></p></li></ul>
<p><span><span>&nbsp;</span></span></p>
</div>
</div>
<div id="microArticle_f420cea8-07ee-476e-8438-e50ea85c7697">
<h2>Hvordan bliver vi gift i et godkendt eller anerkendt trossamfund?</h2>
<div>
<p>Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse. I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.</p>
<ul>
<li>
<p><a href="http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/trossamfund/anerkendteoggodkendtetrossamfundogmenigheder/" title="Om godkendte trossamfund hos Ankestyrelsens famileretsafdeling" target="_blank">Godkendte trossamfund (nyt vindue)</a><span>&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul>
<p><span>&nbsp;</span></p>
</div>
</div>
<div id="microArticle_23ef4332-6e71-42c3-9448-6955a5d0328d">
<h2>Hvordan bliver vi gift i udlandet?</h2>
<div>
<p>Danske myndigheder kan normalt kun foretage vielser i Danmark. Kaptajner på danske skibe kan ikke foretage vielser.</p>
<p>Kun i helt særlige tilfælde er det muligt at blive gift på en ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet:</p>
<ul>
<li>
<p>Denne mulighed omfatter kun personer, som på grund af deres arbejde eller andet varigt fravær fra Danmark er forhindret i at indgå ægteskab i Danmark. </p></li>
<li>
<p>Det er kun muligt i lande, hvor det ikke kan lade sig gøre at blive gift af den lokale vielsesmyndighed, såsom kirke eller offentligt vielseskontor </p></li></ul>
<p>Du har brug for en ægteskabsattest, hvis du er dansk statsborger og skal giftes i udlandet. Ægteskabsattesten kan udstedes på flere sprog, og den viser, at du efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder, efter den er udstedt. </p>
<p>Du skal aflevere ægteskabserklæringen og den nødvendige dokumentation til den kommune, hvor du bor, eller hvor du senest boede i Danmark. </p>
<p>Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker. Reglerne for at gifte sig er vidt forskellige fra land til land. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du se, hvordan reglerne er i de enkelte lande.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dsuk.dk/vores-kirker/" title="Find en dansk kirke i udlandet (nyt vindue)" target="_blank">Find en dansk kirke i udlandet (nyt vindue)</a><span>&nbsp;&nbsp;</span></li>
<li><a href="http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/indgaaelse-af-aegteskab-i-udlandet/" title="Udenrigsministeriet om indgåelse af ægteskab i udlandet (nyt vindue)" target="_blank">Indgåelse af ægteskab i udlandet (nyt vindue)</a><span>&nbsp;&nbsp;</span></li></ul>
<p><font color="#576170"></font>&nbsp;<span>&nbsp;</span></p>
</div>
</div>
<div id="microArticle_ee7f99e6-a6f2-4e41-b747-165f16d7841d">
<h2>Hvordan ændrer vi efternavne, når vi bliver gift?</h2>
<div>
<p>I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at udfylde blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" og sende den til kommunen eller det sogn, I bor i. Er du fødselsregisteret i Sønderjylland, skal du sende blanketten til den kommune, hvor din fødsel er registreret. </p>
<p>Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. Det er gratis, hvis I ændrer navn senest tre måneder efter vielsen. I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, fx SKAT, får automatisk besked om jeres navneændring. </p>
<ul>
<li>
<p><a href="http://sogn.dk/index.html" title="Her kan du søge efter dit sogn" target="_blank">Sogn.dk (nyt vindue)</a><span>&nbsp;</span></p></li></ul>
<p><span></span><span><span>&nbsp;</span>&nbsp;</span></p>
</div>
</div>
<div id="microArticle_509af7f9-cf90-4d9d-87f1-6dbad981f5a2">
<h2>Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet min vielsesattest?</h2>
<div>
<p>Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation. I skal henvende jer til den myndighed, der har udstedt attesten,&nbsp;kommunen eller det sogn, hvor I blev gift.</p>
<ul>
<li>
<p><a href="http://sogn.dk/index.html" title="Her kan du søge efter dit sogn" target="_blank">Sogn.dk (nyt vindue)</a><span>&nbsp;</span></p></li></ul>
<p><span>&nbsp;</span></p>
</div>
</div>

</div>
<div id='byline'>
<div>Skrevet af Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen og Skive</div>
</div>

<div id='anbefaler'><h3>Læs også</h3><h4>På borger.dk</h4>
<ul><li><p><a href="https://www.borger.dk/Sider/Generelle-betingelser-for-aegteskab.aspx?KommuneKode=779" title="Artikel på borger.dk om generelle betingelser for ægteskab">Generelle betingelser for ægteskab</a><span>&#160;&#160;</span></p></li>
<li><p><a href="https://www.borger.dk/Sider/Registreret-partnerskab.aspx?NavigationTaxonomyId=cd1f627a-6622-4997-bf93-29a9bf02f498&amp;KommuneKode=779" title="Artikel på borger.dk om registreret partnerskab">Registreret partnerskab</a><span>&#160;&#160;</span></p></li>
<li><p><span><a href="https://www.borger.dk/Sider/Navneaendring.aspx?KommuneKode=779" title="Artikel på borger.dk om navneændring">Navneændring</a><span>&#160;&#160;</span></span></p></li></ul>
<h4>Andre sider</h4>
<ul><li><p><a href="http://www.folkekirken.dk/index.php?id=70" title="Folkekirken om vielsesritualet (nyt vindue)" target="_blank">Vielsesritualet (nyt vindue) </a><span>&#160;&#160;</span></p></li>
<li><p><a href="http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/aegteskab/" title="Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen om ægteskab (nyt vindue)" target="_blank">Ægteskab (nyt vindue)</a><span>&#160;&#160;</span></p></li></ul></div>
<div id='huskeliste'><h3>Huskeliste</h3><h4>Ægteskabserklæring og prøvelsesattest</h4>
<ul><li><div>Uanset om I skal vies på rådhuset eller i kirken, skal I udfylde en ægteskabserklæring. </div></li>
<li><div>Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsvilkårene.</div></li>
<li><div>Hvis I ikke skal vies på rådhuset, skal I bruge en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.</div></li></ul>
<h4>Vielse i udlandet</h4>
<div>&#160;</div>
<ul><li><div>Hvis I skal giftes i udlandet, skal I også udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest. </div></li>
<li><div>Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.</div></li></ul></div>
<div id='lovgivning'><h3>Hvad siger loven?</h3><p>I &#39;Ægteskabsloven&#39; kan du både læse om at gifte sig og om at blive separeret eller skilt.</p>
<ul><li><p><a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31944" title="Ægteskabsloven (nyt vindue)" target="_blank">Ægteskabsloven (nyt vindue)</a><span>&#160;&#160;</span> </p></li>
<li><p><span><a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142461" title="Ægteskabsvejledningen vejledning nr 49 af 13/06/2012" target="_blank">Ægteskabsvejledningen (nyt vindue)</a><span>&#160;</span></span></p></li></ul>
<p><span><span>&#160;</span></span><span>I &#39;Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielse&#39; kan du se bl.a. vielsesritualet. </span></p>
<ul><li><p><span><a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72296" title="Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelige velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielse (nyt vindue)" target="_blank">Bekendtgørelse om kirkelige ritualer (nyt vindue)</a></span></p></li></ul>
<p>&#160;<span><span>I &#39;Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet&#39; kan du læse om reglerne for at blive viet af en præst i udlandet.</span></span></p>
<ul><li><p><span><span><a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72275" title="Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet (nyt vindue)" target="_blank">Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet (nyt vindue) </a><span>&#160;&#160;</span>&#160;&#160;</span></span></p></li></ul></div>]]></a:Content>
<a:FormServiceAreas i:nil="true" />
<a:FormTaskAreas i:nil="true" />
<a:FormTasks>
<a:FormTask>
<a:FormTaskName>Ægteskabsbetingelser</a:FormTaskName>
<a:FormTaskNumber>c5edd659-48c3-11e0-9890-0050c2490048</a:FormTaskNumber>
</a:FormTask>
</a:FormTasks>
<a:LastUpdated>2012-10-16T15:21:59</a:LastUpdated>
<a:PublishingDate>2012-04-11T10:37:35</a:PublishingDate>
</GetArticleByIDResult>
</GetArticleByIDResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

Filer og referencer

Titel Type
GetArticleByID-364-779-response.xml text/xml
GetArticleByID-364-779-request.xml text/xml