Loading…
Tilbage

Systemgrænseflader og tekniske standarder (overblik)


06-07-2012 09:53:06

Systemgrænseflader og tekniske standarder

NemLog-in løsningen udstiller et antal systemgrænseflader for myndighedsløsninger, der er baseret på fællesoffentlige standarder, og som viderefører grænseflader fra de eksisterende brugerstyringsløsninger. 

Disse omfatter:

  • Log-in og SSO komponenten implementerer OIOSAML Web SSO profilen (http://digitaliser.dk/resource/2081171) for log-in og single sign-on til web applikationer. 
  • Der udstilles en Security Token Service i henhold til OIO WS-Trust Profilen (http://digitaliser.dk/resource/516724), som kan udstede eller veksle SAML Assertions. 
  • Rettigheder, delegeringer og fuldmagter til brugeren repræsenteres i den udstedte SAML Assertion i henhold til OIO Basic Privilege Profile (http://digitaliser.dk/resource/2081171).
  • En række legacy grænseflader fra Virk BRS udstilles af hensyn til eksisterende myndighedsløsninger (se artikel om bagudkompatibilitet). Bemærk at disse grænseflader ikke kan anvendes af nye løsninger, dvs. løsninger, som tilsluttes efter ibrugtagning af NemLog-in brugeradministration (FBRS).
  • Signeringstjenesten tilbyder en web applikation, som tilgås med redirects af brugerens browser, samt en web service grænseflade, hvis man vil tilgå valideringsmotoren direkte. Disse er detaljeret i dokumentationen for signeringstjenesten.
  • Fuldmagtskomponenten vil udstille en web service, hvormed man kan forespørge på fuldmagter udstedt til en given bruger / repræsentant. Da denne komponent endnu ikke er færdigdesignet, foreligger der pt. ikke en beskrivelse af grænsefladen for disse web services.

Myndigheder, som anvender Digitaliseringsstyrelsens OIOSAML referenceimplementeringer (f.eks. OIOSAML.JAVA og OIOSAML.NET), anbefales at opgradere til den seneste version.

Referenceimplementeringerne kan findes her: http://digitaliser.dk/group/42063/resources/type/150019