Loading…
Tilbage

Løsningens komponenter (overblik)


06-07-2012 10:01:18

Den nye NemLog-in løsning vil bestå af flg. funktionelle komponenter:

  • En komponent til håndtering af log-in og single sign-on (”SSO komponenten”), hvor brugeren med NemID eller digital signatur kan logge på de tilsluttede myndighedsløsninger (inkl. borger.dk og virk.dk portalerne). Komponenten understøtter log-in med både borger- og medarbejdercertifikater, implementerer OIOSAML Web SSO profilen i rollen "Identity Provider" og svarer funktionelt til den nuværende NemLog-in løsning. Der introduceres dog også ny funktionalitet i form af en Security Token Service (STS) til understøttelse af identitetsbaserede web services (IDWS).
  • En signeringstjeneste som kan anvendes til at indhente brugerens digitale signatur på en aftaletekst, få valideret signaturen samt få logget et stærkt signaturbevis (som en form for digital notarfunktion). Signaturbeviser gemmes i NemLog-in's logsystem, som anvender dedikerede hardwareenheder til sikring af loggens integritet.
  • Et system til brugeradministration (FBRS), hvor virksomheder og myndigheder kan administrere deres egne medarbejderes adgange til offentlige selvbetjeningsløsninger, samt delegere adgange på virksomhedens vegne til andre virksomheder. Denne løsning viderefører og udbygger det koncept for brugeradministration, der i dag er etableret på Virk.dk portalen, hvor administratorer i virksomhederne (såkaldte Virk administratorer) kan administrere adgange for virksomhedens medarbejdere. Løsningen omfatter også den nuværende såkaldte koncernfuldmagt på Virk.dk. Ved koncernfuldmagt forstås muligheden for at delegere rettigheder til eksterne virksomheder eller til specifikke medarbejdere i en anden virksomhed, som så kan handle på virksomhedens vegne. Der kommer der ny funktionalitet bl.a. i form af en hurtigere og enklere oprettelse af medarbejdere og øgede selvbetjeningsmuligheder for den enkelte medarbejder.
  • Et tilslutningssystem hvor myndigheder og deres it-leverandører kan administrere tilslutning af selvbetjeningsløsninger til NemLog-in. Her kan der digitalt underskrives vilkår for brug af løsningen, vedligeholdes stamdata om organisationen og de tekniske metadata som eksempelvis services, certifikater, end-points, rettigheder mv. Med tilslutningssystemet kan myndigheder og it-leverandører betjene sig selv og får gavn af automatiserede arbejdsgange.
  • En borgerrettet fuldmagtsløsning hvor borgere kan delegere rettigheder til, at en repræsentant kan agere på deres vegne i digitale selvbetjeningsløsninger. Repræsentanter kan være andre borgere, medarbejdere i virksomheder eller virksomheder. Når repræsentanten logger på med deres certifikat på en borgerrettet selvbetjeningsløsning medsendes fuldmagten via den udstedte SAML billet, og de kan agere på borgerens vegne i løsningen. Du kan læse mere om fuldmagtsløsningen under den tilhørende gruppe: http://digitaliser.dk/group/2269656

NemLog-in komponenter

Filer og referencer

Titel Type
NemLog-in komponenter.png application/octet-stream