Loading…
Tilbage

Baggrund


06-07-2012 10:03:07

Baggrunden for den nye NemLog-in løsning er et ønske om dels at konsolidere de to eksisterende brugerstyringsløsninger (NemLog-in og Virk SSO/BRS) til én fælles løsning, at opnå single sign-on på tværs af de borger- og virksomhedsrettede portaler borger.dk og virk.dk, samt endelig at videreudvikle den fællesoffentlige infrastruktur til brugerstyring med ny funktionalitet til gavn for digitale selvbetjeningsløsninger. Derfor har Økonomstyrelsen i 2010 (nu Digitaliseringsstyrelsen) gennemført et udbud omhandlende etablering og drift af en konsolideret, fællesoffentlig brugerstyringsløsning, som efter planen går i drift i 2012. Løsningen leveres i et tre delleverancer frem mod den fulde løsning, således at alle komponenter er idriftsat i 2013.

Myndighedsløsninger, der i dag er tilsluttet en af de to eksisterende brugerstyringsløsninger (NemLog-in hhv. Virk SSO/BRS), skal skifte til den nye NemLog-in løsning i løbet af 2012, og der vil blive foretaget en migrering af eksisterende data i de to løsninger til den nye løsning.

Du kan læse mere om NemLog-in løsningen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.