Loading…
Tilbage

Konceptuel begrebsmodel for aktør (person, organisation) og adresse


20-02-2009 13:37:03
Denne model har til hensigt at vise, hvorledes person og adresse mappes i forhold til hinanden på et konceptuelt niveau.

Modellen er anvendt som udgangspunkt for flere begrebsarbejder. Den vil blive udvidet med et rolle-koncept, og kan evt. undergå mindre ændringer, hvorfor modellen formelt har status som udkast. Det anbefales dog alligevel at ved oprettelse af nye logiske datamodeller, hvori personer/organisationer/interessefællesskaber og/eller adresser indgår, at der tages udgangspunkt i denne konceptuelle model.

Filer og referencer

Titel Type
Presentation_061205_V2.pdf pdf
Aktor-adresse_model_V11.1.pdf pdf
[slettet indlaeg]

Vi vil tage din pointe om at enhver aktør bør kunne instantieres uafhængigt af andre instantieringer med som input til det videre arbejde med begrebsmodellen